De diabetescoach

 

Diabetescoaches geven psycho-educatie (educatie over de wisselwerking tussen diabetes enerzijds en gedachten, gevoelens en gedrag anderzijds) en psychosociale ondersteuning (begeleiding bij emotionele en sociale problemen) aan mensen met diabetes. Het is nodig om voldoende aandacht aan de diabetes te besteden, zodat het risico op acute en latere complicaties minimaal blijft. Maar zeker ook niet teveel, zodat genieten van het leven voorop blijft staan. Een diabetescoach kan daarbij helpen.

 

Wat is het huidige aanbod binnen de diabeteszorg?

Binnen de huidige diabeteszorg is er voldoende aandacht voor de somatische zijde van de ziekte, middels regelmatige controles in de tweede lijn bij de internist, diabetesverpleegkundige en diëtist, oogcontroles en indien nodig een verwijzing naar een andere medisch specialist. In de eerste lijn zijn dat de huisarts en praktijkondersteuner(-GGZ). Deze specialismen dienen ook het welbevinden in de gaten te houden en indien nodig, bijvoorbeeld bij verdenking van depressie, een angst- of eetstoornis, door te verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg. Medisch maatschappelijk werk kan helpen bij het regelen van praktische zaken rondom de diabetes. (1)

 

Hoe past een diabetescoach daarbij?

Binnen zowel de somatiek als de psychologie/psychiatrie is er geen ruimte voor het bespreken en het voorkómen van aanpassingsproblematiek. Diabetescoaches springen in dit gat middels het bieden van begeleiding bij processen als acceptatie en motivatie. (2)

Mensen met diabetes (type 1 en 2) vinden zelf ook dat het belangrijk is dat er voldoende aandacht wordt gegeven aan educatieve en emotionele begeleiding, maar vinden dat deze diensten momenteel niet naar volle tevredenheid worden aangeboden door hun diabeteszorgverleners. Een diabetescoach, die beide taken op professionele wijze vervult, lijkt een goede aanvulling op het diabetesteam. (3)

 

Bronnen:

1) Zorgstandaard Diabetes – Psychosociale problematiek lees meer

2) NDF – Psychosociale zorg aan mensen met diabetes lees meer

3) G. Neijens en S. Rondags – Onderzoek ‘beeld van de diabetescoach’ lees meer