Home

 

Deze website is dé verzamelplaats voor informatie rondom diabetescoaching.

 

Er komen steeds meer diabetescoaches en –trainers, die mensen met diabetes ondersteunen bij het omgaan met hun zelf-management. Dit doen zij op verschillende manieren, middels een begeleidingstraject, psycho-educatie of het aanbieden van trainingen in methodieken als Mindfulness/meditatie, The Work en lichaamsgerichte manieren om belemmerende overtuigingen aan te pakken, motivatie te vergroten en meer innerlijke rust te vinden. Al deze initiatieven worden op deze website verzameld.

 

Medische behandeling

Artsen en verpleegkundigen zijn er om de lichamelijke toestand in de gaten te houden en de behandeling te optimaliseren. Hoeveel insuline is er nodig? Of welke pillen zijn geschikt? Gaat iemand spuiten of krijgt hij een pomp? Hoe gaat dit allemaal in z’n werk? Zijn de bloedwaarden in orde? Is er aanvullende medicatie of onderzoek nodig?

 

Educatie

Daarnaast is het de taak van de diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner om iemand met diabetes wegwijs te maken in het zelf managen van de diabetes. Hoe werkt de bloedglucosemeter, de pomp of een insulinepen? Hoe vaak moeten bloedglucosewaarden gemeten worden en wanneer? Wat zijn de effecten van bijvoorbeeld beweging, alcohol of stress op deze waarden? Wat moet iemand doen als hij ziek is? Hoe kan een hypo (lage bloedglucosewaarde) het best opgelost worden? Welke waarde is nou ’te hoog’ en heeft een correctie met insuline nodig? En hoeveel dan precies (de correctiefactor)? De diëtist kan helpen met het voedingspatroon en uitrekenen hoeveel insuline nodig is voor hoeveel gram koolhydraten (de koolhydraat-insulineratio).

 

Psychologische zorg

Bij zelf-management van diabetes komt veel kijken. Het is geen kwestie van alleen wat insuline of een pilletje erin en je bent ‘good to go’. Diabetes vereist een enorme aanpassing in het dagelijks leven en het is zeker niet vanzelfsprekend dat dit altijd soepel verloopt. Het vereist acceptatie, veerkracht, zelfvertrouwen, planning, flexibiliteit, probleemoplossend vermogen, motivatie en zelfdiscipline. Dat is nogal wat.

Wanneer diabetes een rol speelt in het ontwikkelen van bijvoorbeeld een depressie, angst- of eetstoornis, dan is er psychologische zorg nodig en kan een arts of verpleegkundige iemand naar een medisch psycholoog of psychiater verwijzen. Is er hulp nodig bij het regelen van praktische zaken rondom de diabetes, dan is er medisch maatschappelijk werk.

 

Preventie en ondersteuning

Maar wie zet zich in voor de preventie van psychologisch problemen? Wie helpt bij de ‘gewone’ moeilijkheden van diabetes, wanneer iemand worstelt met het accepteren dat hij diabetes heeft, of als hij het beu is om elke dag z’n best te doen en nog altijd niet het resultaat te krijgen dat hij zo graag wenst. Met wie kan zij praten over haar zorgen voor de toekomst, of de dingen die ze allemaal laat omdat ze bang is voor hypo’s? En wie kan hem helpen met het omgaan met de impact die diabetes heeft op zijn gezin of op de interactie met zijn partner? Aanpassingsproblematiek, waarmee voorgaande vragen kunnen worden samengevat, valt helaas niet onder vergoede diabeteszorg.

Steeds meer mensen met diabetes hebben behoefte aan iemand die de tijd voor hen neemt. Iemand die de juiste vragen weet te stellen en kijkt hoe de diabetes nu wordt aangepakt. Iemand die hen (weer) goed op weg helpt of een steuntje in de rug geeft. Iemand die heel goed begrijpt wat het is om diabetes te hebben en de ins en outs van diabeteszelf-management kent. Een diabetescoach.